Kính thưa Qúy Vị

Sau biến cố 30 Tháng 4 Năm 1975 vận mệnh của Người Việt Quốc Gia gắn liền với vận nước. Người Việt Quốc Gia đã và đang trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, một số bị khổ sai trong lao tù cộng sản, một số đã vùi thân trên biển cả, trong rừng sâu, nước độc vì lý tưởng tự do, một số may mắn thoát khỏi gông cùm cộng sản và đang được định cư tại nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới; còn phần đông đang sống dưới chế độ cộng sản vô thần, đang bị tước đoạt hết quyền căn bản của con người.

Để đáp ứng nhu cầu tinh thần và lòng mong ước của Người Việt Quốc Gia, VietSeattle.com được thành hình với ước mong là nơi hội ngộ của toàn thể chúng ta, những người Việt tuy đang sống tha phương trên nhiều nước khác nhau, nhưng trong lòng vẫn mang một mẫu số chung là Niềm Đau Quốc Hận.

Trên VietSeattle.com Qúy Vị có thể theo dõi những tin tức, phóng sự nóng hổi cùng những phương tiện giải trí.